Život je těžký, ale to je v pořádku

Život je těžký, ale to je v pořádku

Reflexí tématu vůle ke smyslu nad dílem zakladatele logoterapie Viktora Emanuela Frankla zahájil Pavel Kosorin, ředitel Centra sociálních služeb Armády spásy, v pátek 2. června odborné setkání pracovníků v rámci oslav 25. výročí Charity Olomouc. V praktické části programu poté vnesl do charitních vod inspiraci z komerční sféry energií sršící Slaven Elčić, ředitel služeb společnosti EYELEVEL. Hloubka promýšleného tématu první přednášky se tak propojila s možností aplikace nových pohledů a směrů do neziskovek přímo s praxí.

Lidé jsou jako chytré telefony
„Neřeknu vám nic nového, protože smysl života si musí najít každý sám,“ sdělil účastníkům Pavel Kosorin, mimo jiné spisovatel a autor více než desítky publikací aforismů, nad svojí nejoblíbenější a zároveň jednou z nejprodávanějších knih v oblasti psychologie  „Vůle ke smyslu" Emanuela Frankla. „Smysl lze najít vždy, za jakékoli situace, v jakémkoli věku. V Armádě spásy stále slyším, že to nejde, že se nedá nic dělat, ale odrazit se člověk může, teprve až klesne na úplné dno. A právě tam, kde situaci nemůžeme změnit, ji můžeme proměnit tím, že přetvoříme sebe! V čím horší situaci jsme, tím větším hrdinou se můžeme stát. Život je těžký, ale proč by měl být jiný,“ parafrázuje Pavel Kosorin slova svého dalšího oblíbence, jímž je psycholog Scott Peck.

V praxi to znamená neřešit, kdo udělal chybu, ale hledat jak to udělat, aby se to změnilo. A především si vážit člověka, ke kterému přistupujeme, a zacházet s ním slušně. „My, pracovníci v sociálních službách, se někdy stavíme do situace: Vy to nemáte, my vám to dáme. Ale to je pohled zvnějšku. Ano, my mu to dáme, ale to není vše, co ten člověk potřebuje. Lidé jsou jako chytré telefony, obsluhují se jemným dotykem,“ pokračuje v úvahách nad smyslem sociální práce a dodává: „Včera mě zastavil jeden klient, zamával na mě, rád jsem si vyslechl, že má práci, podařilo se mu sehnat bydlení, ano, zázraky se dějí, Hospodin se ujímá právě těch, kteří jsou nuzní, zdevastovaní a na dně. Avšak jsme to na prvním místě my, o koho tady jde, ne naši klienti,“ doplňuje. Je třeba začít sám u sebe, být jako ten pohár, který přetéká (Ž 23), abychom načerpali a dávali ze svého nadbytku těm, kteří žízní...

Nedemotivovat a odstraňovat překážky z cesty
Slaven Elčić, Company Services Director - EYELEVEL, otevřel v úvodu diskuzi nad tématem firemní kultury. „Co nás spojuje a odlišuje od druhých? To, čemu věříme, sdílené principy a hodnoty, věci, které vždy děláme a které nikdy neděláme,“ rozvíjí námět v interakci s účastníky Elčić. V tématu věnovaném firemní kultuře – ve smyslu nástroje pro řízení i zlepšování – ukazuje způsob a principy práce organizace EYELEVEL, která se v krátké době z malé společnosti stala globální firmou, působící na všech kontinentech.

Přístupy k práci a komunikaci sdílené Elčićem, obsahují bohatou inspiraci pro neziskový sektor, a to jak pro management a personální pracovníky, tak pro sociální pracovníky ve vedoucí pozici.  „Pro nás je důležité lidi nedemotivovat, ale odstraňovat demotivovátory z cesty, neříkat jim, jak to mají udělat, ale postarat se, aby jim v tom nikdo nepřekážel. Otevřít možnosti, a pak se jim uklidit z cesty… Nechat je pracovat a dělat to, co chtějí a přitom si stále poskytovat zpětnou vazbu,“ prozrazuje know-haw společnosti Slaven Elčič.

V reflexi nad uplynulým čtvrtstoletím sociální práce se tak otevírá Charitě Olomouc – i díky další navazující spolupráci s přednášejícími – možnost vykročit do budoucnosti s novými podněty. Workshopu se účastnilo kolem 60 pracovníků z Charity Olomouc a dalších Charit (Kojetín, Uherský Brod, Vsetín, Luhačovice) v olomoucké arcidiecézi.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Jiné pohledy na pomoc potřebným s Pavlem Kosorinem a Slavenem ElčićemWorkshop se uskutečnil v aule Caritas - Vyšší odborné škole sociální OlomoucTéma firemní kultury se Slavenem Elčićem

 

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR