Výroční zprávu k 25. jubileu Charity Olomouc doprovází fotografie Jindřicha Štreita

Výroční zprávu k 25. jubileu Charity Olomouc doprovází fotografie Jindřicha Štreita

Charita Olomouc si připomněla v pátek 2. června čtvrtstoletí od doby svého obnovení v roce 1992. Oslavy zahájila mše na poděkování za 25 let, slavnostní koncert Smyčcového komorního orchestru Sinfonia ZUŠ Žerotín a závěrečná zahradní slavnost v prostorách dominikánského kláštera. K čtvrtstoletí svého trvání si Charita Olomouc nadělila Výroční zprávu 2016 s fotografiemi profesora Jindřicha Štreita z olomouckého cyklu „Kde domov můj“.

Dva roky doprovázel přední český fotograf zaměstnance střediska Samaritán do terénu za lidmi, kteří žijí na periferii města Olomouce v provizorních podmínkách. Spolu s terénními pracovníky se postupně vypravil nejen do squatů, zahradních chatek, sociálních bytů, azylového domu, ale i do osamělého srubu v lese či pod mosty. Citlivým zachycením každodenního života lidí bez domova postupně vznikl soubor fotografií, který dokumentuje nesnadný život těch, kteří se z nejrůznějších příčin ocitli bez zázemí a živoří často v nuzných podmínkách.

Snímek na titulní straně Výroční zprávy 2016 vytvořil Jindřich Štreit přímo na nádvoří Charity Olomouc. Šeď dlažebních kostek a kamenů, které za více než dvě desetiletí prošlapaly tisíce lidí ocitajících se v nouzi, patří neodmyslitelně k obrazu organizace. Kdo zná olomouckou Charitu, zná důvěrně atmosféru onoho vnitřního prostoru, kde před nízkoprahovým centrem střediska Samaritán postávají přes den skupinky lidí čekajících na teplou polévku nebo ubytování v noclehárně. Mnozí přišli o střechu nad hlavou a Charita je často jejich jedinou možností, kde se mohou v zimě ohřát, za všech ročních období najíst, vyprat si věci či obdržet nové potřebné oblečení z charitního šatníku.

Ohlédnutí zpět i nové výzvy
Fotografie Jindřicha Štreita jsou dokumentárním svědectvím o fenoménu dnešní doby, k němuž bezdomovectví bezesporu patří. „Po roce ´89 začali být lidé bez domova mezi námi vidět. Od počátku jsme se zaměřili na to, jak příliv lidí zvládnout, rozklíčovat potřeby a podle toho nastavit formu pomoci. Vedle ubytoven vznikly nocležny, soustředili jsme se také na pomoc v denním centru, otevřeli jsme ordinaci pro lidi v nouzi, kde poskytujeme odbornou zdravotní péči. Není možné ve výroční zprávě obsáhnout v plnosti celou šíři práce všech námi poskytovaných služeb,“ uvedla ředitelka Charity Olomouc Ludmila Gottwaldová.

Devět fotografií Jindřicha Štreita tak vytvořilo obrazový rámec k představení činnosti všech šesti středisek Charity Olomouc včetně příběhů a obrazové statistiky provozovaných služeb, která je nově znázorněna pomocí piktogramů. Odpovědi hlavních představitelů organizace na položené otázky v úvodu publikace přináší několik úhlů pohledu na charitní práci spolu s reflexí o poslání Charity – být viditelným znamením Boží lásky ke světu a člověku. "Dovolím si tvrdit, že není hotovo. Jsme stále na cestě. Stále přichází nové situace a s nimi nové výzvy. To nás naléhavě vybízí k tomu být ve střehu, snažit se pochopit a jednat," podotýká k jubilejnímu roku organizace a jejímu dalšímu směřování v budoucnu duchovní správce Charity Olomouc P. Ladislav Švirák.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Rozhovor s fotografem Jindřichem Štreitem

Fotografie Jindřicha Štreita na titulní stránce Výroční zprávy Charity Olomouc

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR