Velikonoční přání 2017

Velikonoční přání 2017

"Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu." (Ž 118)

Vážení a milí, 

každý den jsme v naší práci přítomní s bolestí a trápení druhých. Ježíš Kristus je naší nadějí a spásou. Ať se nám daří vše, co nás tíží, odevzdat s důvěrou v jeho nekonečné milosrdenství a lásku. 

Požehnané velikonoční svátky, radost a pokoj do našich srdcí přeje

Ludmila Gottwaldová, ředitelka Charity Olomouc

přání web

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR