V rámci festivalu Jeden svět se debatovalo i nad tématem exekucí

V rámci festivalu Jeden svět se debatovalo i nad tématem exekucí

18. ročník filmového festivalu "Jeden svět", který se věnuje dokumentárním filmům o lidských právech, nabídl účastníkům festivalu ve čtvrtek 30. března v Divadle hudby v Olomouci film s názvem Exekuce. Autorka snímku, dokumentaristka Andrea Culková, se ve filmu zaměřila na aktuální problematiku dnešní doby, která zasáhla i její vlastní rodinu. Po ukončení projekce následovala panelová diskuze, jíž se zúčastnili čtyři hosté: exekutor, nezávislý publicista, občanský aktivista a dluhová poradkyně Charity Olomouc Eva Koblihová.

Obsahem debaty byla výměna názorů jednotlivých diskutujících jak ke shlédnutému filmu Andrey Culkové, tak obecně k problematice exekucí. Každý z hostů vnesl do diskuze svůj pohled, své zkušenosti, své názory. Diskuse zúčastněných včetně dotazů z publika ukázaly, že systém exekucí nelze hodnotit zjednodušeně ve smyslu, zda je vina na jedné či druhé straně, ale vždy je nutné zohlednit více okolností, které ke ztrátě majetku mohly vést. Příčiny je nutné hledat nejen v legislativě, v nastavení hodnot naší společnosti, ale i u konkrétního člověka, který se ocitá v dluhové pasti.

Sociální pracovnice Charity Olomouc zdůraznila význam a specifikum služeb Dluhových poraden neziskových organizací pro občany na území města. „Na rozdíl od společností, které si za své služby účtují vysoké provize, poskytujeme pomoc zcela zdarma,“ uvedla Eva Koblihová. Dále zmínila, že s dluhy se často pojí další společenské jevy, jako je nezaměstnanost, sociální izolace, rozvodovost, chronická onemocnění, zhoršení participace na životě společnosti aj.

Jana Haasová, Eva Štefková, Charita Olomouc

Dluhová poradna Charity Olomouc

Nad problematikou exekucí v rámci festivalu "Jeden svět" v Olomouci

 

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR