Senioři v kontaktu s dluhy

Senioři v kontaktu s dluhy

Dne 2. února 2016 uspořádala Dluhová poradna Charity Olomouc setkání pro sociální pracovníky, kteří se ve své profesi věnují seniorům. Akce se zúčastnili pracovníci Domova pro seniory Pohoda v Olomouci Chválkovicích, Centra denních služeb pro seniory v Olomouci, Domova seniorů František v Náměšti na Hané a Střediska sv. Alžběty pro lidi s tělesným handicapem Charity Olomouc.

Smyslem setkání bylo předat zkušenosti z praxe Dluhové poradny. Sociální pracovnice  informovala zúčastněné o tom, jak klienti mohou zjistit své dluhy a jaká mají práva v případě nařízené exekuce. Dále zúčastněné seznámila s institutem oddlužení. V průběhu setkání jsme diskutovali o motivaci předlužených seniorů a byly prezentovány konkrétní kasuistiky z praxe Dluhové poradny.

Přestože nám média sdělují, že dlužníci by měli svou situaci řešit včas, někteří rezignují a odmítají vyhledat odbornou pomoc. Následky jejich rezignace pak mohou být velmi smutné. Dluhovou problematiku musíme chápat jako komplexní problém, který má vliv na sociální propad člověka a jeho rodiny, může vést ke ztrátě rodiny, přátel, k nižší participaci na životě společnosti, může způsobit zdravotní komplikace, extrémem může být ztráta bydlení a život na ulici.

S předluženými lidmi se setkávají sociální pracovníci snad všech registrovaných či neregistrovaných sociálních služeb. Mezi nejzranitelnější skupiny obyvatelstva ohrožené předlužeností je možné zařadit v první řadě seniory, dále pak neúplné rodiny, rodiny s nezletilými dětmi, zdravotně znevýhodněné, osoby závislé na psychotropních látkách či jiných, lidi s nižším vzděláním, lidi na okraji společnosti i další. Problém s dluhy každoročně postihuje stále více osob, které pobírají některý typ důchodu. Dle statistiky ČSSZ ke konci roku 2016 byla uvalena exekuce za cca více než 80 tisíc důchodů.

Předlužení lidé se mohou v Olomouci a okolí obrátit na organizace zabývající se oddlužením. Mohou si vybrat mezi neziskovými organizacemi, které své služby poskytují zdarma nebo organizacemi, které si za své služby nechají zaplatit. Bohužel těch prvních je méně a jsou v současné době značně vytížené a zájemci o jejich služby musí na odbornou pomoc dluhových poradců čekat několik dnů i týdnů.

Jana Haasová a Eva Koblihová, Charita Olomouc

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR