Publikace Jindřicha Štreita „Kde domov můj“ se stala nejkrásnější knihou roku

Publikace Jindřicha Štreita „Kde domov můj“ se stala nejkrásnější knihou roku. Foto: Pavel Langer, Člověk a víra

Mezi nejkrásnějšími knihami roku se umístila publikace renomovaného fotografa Jindřicha Štreita, jejíž fotografie vznikaly ve spolupráci s terénními pracovníky Charity Olomouc. Publikace vyhrála v kategorii Bibliofilie a autorské knihy a byla vydaná u příležitosti 70. narozenin fotografa Jindřicha Štreita.

Mezinárodní odborná porota soutěže Nejkrásnější české knihy roku letos vybírala z dosud rekordního počtu 250 knižních děl. Soutěžnímu klání předsedala německá grafická designérka Jenna Gesse. V každé ze sedmi kategorií se vždy vyhlašují první tři místa. Kniha "Kde domov můj" se umístila na první příčce v kategorii Bibliofilie a autorské knihy.

Netypická publikace fotografií Jindřicha Štreita nese symbolicky podobu kartonové krabice - materiálu, který se v nejobtížnějších chvílích života na ulici stává jedním ze základních stavebních prvků nouzového domova. Krabice z třívrstvé lepenky obsahuje 91 obrazů lidí žijících na periferii společnosti: v improvizovaných příbytcích ve volné přírodě, ve squatech, v zahradních chatkách, ale i v azylových domech či sociálních bytech.

Publikace "Kde domov můj" míří dvěma směry: k těm, kteří svůj domov mají - aby nezapomněli na ty, kteří o něj z nejrůznějších příčin přišli, i k těm, kteří jsou bez zázemí, a jsou tak nuceni vytvářet si svůj pseudodomov v provizorních podmínkách. Jindřich Štreit svojí fotografickou prací touží upozornit na danou problematiku a obrátit oči společnosti směrem k těm, kteří potřebují pomoc. Již teď je možné se těšit na nové překvapení, které chystá Charita Olomouc spolu s autorem fotografií na podzim tohoto roku.

O hledání cesty fotografa k lidem bez domova v rozhovoru s autorem: Jindřich Štreit. Obrazy s nimiž lze rozmlouvat. 

Autorovi k získanému ocenění co nejsrdečněji blahopřejeme!

Eva Štefková, Charita Olomouc

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR