Pro lidi bez domova se sníženou soběstačností

Podpora vzniku domova pro lidi se sníženou soběstačností

OLOMOUC - V Olomouckém kraji chybí služba pro nemocné lidi bez zázemí, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Jedná se o lidi se zdravotním postižením, kteří například v důsledku amputace přišli o nohu nebo jsou v rekonvalescenci po nemoci či úrazu, i o lidi nalézající se v hraniční situaci v důsledku psychických omezení, duševních onemocnění a závislostí. V nejbližších letech plánuje Charita Olomouc přesun části stávajících služeb do nově získaných prostor v Olomouci – Řepčíně. Uvolněné místo ve Wurmově ulici tak bude do budoucna sloužit lidem bez domova se sníženou soběstačností.

Nová služba nabídne nemocným lidem ocitajícím se na ulici nejen nutné zázemí, ale především potřebnou péči a pomoc při sebeobsluze. „Pokud nás v současné době žádá o podporu nemocný člověk bez přístřeší, jsme bezmocní. V rámci střediska Samaritán můžeme nabídnout pomoc pouze těm, kteří jsou soběstační. V praxi se však na ulici setkáváme s nemocnými lidmi vyžadujícími zvláštní péči. Pro tuto specifickou skupinu není na Olomoucku odpovídající služba,“ sdělil Petr Prinz, vedoucí střediska Samaritán.

Nejčastěji se s případy nemohoucích lidí bez domova setkávají sociální pracovníci přímo v terénu: „Víme o několika lidech žijících v provizorních podmínkách, kteří se z důvodu vyššího věku nebo zdravotních problémů neobejdou bez pomoci svého nejbližšího okolí. Například těžce nemocný muž žije po komplikované operaci v zahradní chatce, kde se o něho starají spolubydlící v podobné sociální situaci,“ potvrzuje terénní pracovník Tomáš Pavlíček. Nově vzniklá služba bude sídlit ve Wurmově ulici v místě, kde se nyní nachází azylový dům. „Z toho důvodu je nutné realizovat změny ve službách střediska Samaritán. Abychom uvolnili prostory na Wurmově ulici pro nemocné lidi bez přístřeší, plánujeme přesunout část kapacity azylového domu do lokality Řepčín,“ uvedla ředitelka Charity Olomouc Ludmila Gottwaldová.

Jde o masívní projekt vyžadující množství dalších zdrojů a společného úsilí. K jeho samotnému zřízení je třeba řady investic do přípravy objektu v místní části Řepčín i ve Wurmově ulici. „Veškeré kroky realizujeme v souladu se zákonem o sociálních službách, s Komunitním plánem města Olomouce a dle Střednědobého plánu Olomouckého kraje. V této chvíli připravovaná reorganizace služeb střediska Samaritán pro lidi bez domova závisí na připravovaném investičním projektu a stavebním povolení," dodává Petr Prinz. Pro vznik nové služby pro lidi bez domova se sníženou soběstačností včetně přesunu azylového domu do lokality Řepčín, získala Charita Olomouc podporu pana arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. 

Eva Štefková, Charita Olomouc

Terénní pracovníci se často setkávají s lidmi bez domova vyžadujícími zvláštní péči. Foto: J. ŠtreitFoto: Jindřich Štreit - Z cyklu "Kde domov můj" 

 

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR