Nové středisko psychosociální pomoci a přípravná fáze transformace střediska pro lidi bez domova

Nové středisko psychosociální pomoci a přípravná fáze transformace střediska pro lidi bez domova

Sloučením střediska pro krizovou pomoc a poradenství se střediskem pro lidi s duševním onemocněním vzniklo s platností od 1. června v rámci poskytovaných služeb Charity Olomouc nové středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa. Důvodem změny je prostorové oddělení dvou cílových skupin – lidí nalézajících se v akutní krizi a lidí bez domova. Přesun části služeb pro lidi v krizi ze stávajících prostor ve Wurmově ulici přinese od 1. července rovněž transformaci střediska Samaritán pro lidi bez domova.

Nově vzniklé středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa zahrnuje od 1. června celkem pět sociálních služeb: Bezbariérovou tréninkovou kavárnu, Dům sv. Vincence a Podporu samostatného bydlení pro lidi s duševním onemocněním, dále služby Krizového centra včetně Dluhové poradny pro lidi ocitající se v krizi. Ambulantní forma Krizového centra a Dluhová poradna bude od 1. července nově přesunuta z Wurmovy 5 na ulici Řezníčkovu 8. Pobytová forma Krizového centra zůstává dále na Wurmově ulici.

Provoz ani kapacita Dluhové poradny se nemění. U ambulantní formy Krizového centra bude změněn provoz s účinností od 1. července, a to pondělí až pátek od 8:00 – 18:00, o víkendech a státních svátcích od 8:00 – 16:00. U pobytové formy Krizového centra bude provoz od pondělí do pátku od 8:00 – 18:00, o víkendech a státních svátcích od 8:00 – 16:00. Po těchto hodinách bude pro ubytované klienty k dispozici nepřetržitě pracovník na mobilu, který poskytne klientům krizovou intervenci po telefonu nebo v případě potřeby přímo na místě. „Do budoucna se chceme zaměřit na rozvoj terénní formy Krizového centra za podpory služeb pro lidi s duševním onemocněním, případně i dalším rozšířením o tuto cílovou skupinu,“ uvedla vedoucí střediska Milena Brzobohatá.

V souvislosti se vznikem nového střediska psychosociální pomoci a přestěhováním části služeb pro lidi v krizi dozná prvních připravovaných změn i středisko Samaritán pro lidi bez domova. Od 1. července dojde ke sloučení služeb Azylového domu pro muže a Azylového domu pro ženy, což v praxi znamená, že bude jeden tým pracovníků k dispozici jak mužům, tak i ženám ubytovaným v oddělených prostorách. Stejný tým, doplněný o externí pracovníky, bude zajišťovat také provoz nocleháren pro muže a pro ženy. „Noclehárny budou mít částečně změněnou provozní dobu. Příjem žen do služby bude od 17:30 do 19:00, příjem mužů od 18:00 do 19:00,“ upřesnil Jaromír Kytlica, zástupce vedoucího střediska Samaritán.

Společně se změnou a omezením služebny ve dvoře dojde k předání některých úkonů, jako je například provozování veřejného WC pro klienty, poštovní služba pro klienty, kontaktní místo pro veřejnost včetně agendy na Nízkoprahové denní centrum. „Pracovníci v sociální službě Azylový dům již nebudou mít základnu výkonu práce na služebně, ale v prostorách méně dostupných veřejnosti, zato blíže ke klientům,“ vysvětlil Jaromír Kytlica.

Eva Štefková, Charita Olomouc
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR