Noc kostelů. Charita Olomouc představila své poslání v katedrále

Noc kostelů. Charita Olomouc představila své poslání v katedrále

OLOMOUC - Návštěvníky katedrály sv. Václava provedla v pátek 9. června bohatou historií poskytovaných služeb na území olomouckého děkanátu prezentace Charity Olomouc instalovaná v chórové kapli. Představila služby pro lidi bez domova, nemocné, hendikepované a opuštěné, jak se postupně rozvíjely v souladu s potřebami doby až do současnosti. 

Prezentaci oživily poeticky laděné, nevtíravé, leč silně vypovídající fotografie ze života lidí bez domova –autentické snímky na pomezí dokumentu a umělecké tvorby z dílny známého fotografa profesora Jindřicha Štreita. Návštěvníkům byly k dispozici rovněž materiály o poskytovaných službách včetně potřebných informací, které poskytli pracovníci a dobrovolníci Charity Olomouc. Do katedrály zavítalo v pátek u příležitosti Noci kostelů celkem 2393 návštěvníků.

Caritas – milosrdná láska, která se sklání k chudým, slabým, nemocným a jakkoliv jinak trpícím lidem v duchu Kristových slov: „Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“ (Mt 25,35-36)

Eva Štefková, Charita Olomouc

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR