Každý člověk má právo na důstojnost. Až do poslední chvíle

Každý člověk má právo na důstojnost. Až do poslední chvíle

Obraz podzimní aleje lemované spadaným listím, na jejíž konec nedohlédneme… Symbolické zobrazení posledního úseku cesty. Nemáme vědomou zkušenost vlastního příchodu na svět a závěr naší cesty si také nedokážeme představit. Přesto po ní nemusíme kráčet sami. Pomocnou ruku spolu s vlídnou tváří a duchovním doprovázením na cestě nabízí domácí hospicová péče.

Pečovat s láskou
Život člověka je ohraničen narozením a smrtí, přitom obě dvě události života jsou pro nás spjaté s tajemstvím. Máme tendenci vytěsňovat myšlenky na smrt ze svého vědomí a přitom víme, že i s tím, co popíráme, se jednou budeme muset vypořádat jak sami, tak u svých blízkých. Domácí hospicová péče, jinými slovy „mobilní hospic“, nabízí podporu nejen těm, kteří se nacházejí v závěrečném stadiu života, ale i pečujícím osobám, jimiž jsou především rodinní příslušníci.

V olomoucké arcidiecézi poskytuje domácí hospicovou péči pacientům s nevyléčitelným onemocněním včetně podpory pečujícím osobám celkem 14 Charit. „V ošetřování pacientů mají naše služby mnohaleté zkušenosti, protože se rozvíjí již od počátku 90. let, kdy začaly postupně vznikat charitní služby domácí péče,“ vysvětluje Jitka Richterová, koordinátorka zdravotních a sociálních služeb Arcidiecézní charity Olomouc.

Cílem je poskytnout kvalitní zdravotní péči lidem trpícím v důsledku nevyléčitelných nemocí, tišit jejich bolest až do samého konce a umožnit tak nemocnému prožít poslední dny života v kruhu svých nejbližších. Jak vyplynulo z průzkumu veřejnosti, zemřít doma by si přálo 78 procent lidí, 88 procent je ochotno se o své blízké postarat a stejný počet zdravotníků se domnívá, že domácí prostředí je tím nejpřijatelnějším místem pro poslední dny života. „Do péče zapojujeme aktivně rodinu pacienta, která je důležitou součástí celého týmu, protože bez odvážné podpory a laskavé péče těch nejbližších by se naše pomoc nemohla uskutečnit,“ přibližuje Jitka Richterová.

Hojivou rouškou přikrývat
Pečovat o nevyléčitelně nemocné znamená poskytovat především paliativní péči, což z latinského překladu slova pallium, znamenajícího roušku nebo plášť, naznačuje, že snahou a úkolem je „hojivou rouškou přikrývat“ nepříznivé symptomy nevyléčitelné nemoci. Přitom paliativní péče se nezaměřuje pouze na úlevu od bolestí provázejících umírání, ale i na psychickou, sociální a duchovní stránku člověka.

Spiritualita člověka, spjatá s potřebou nalezení smyslu a hodnoty života, zahrnuje všechny naše životní vztahy a události. „Doba, kdy se smrt přibližuje je mnohdy dobou, kdy dochází k dozrávání vztahů, k odpuštění, smíření a k nalezení pokoje,“ pokračuje Jitka Richterová.  Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Život člověka je protkán sítí vztahů a vazeb, které v závěru života nabývají zcela zvláštního významu. Vzrůstá potřeba být se svými blízkými, potřeba milovat a být milován, potřeba být součástí dění, být užitečný, a ne pouze přijímat.

Charitní domácí hospicová péče je tak celostní péčí o nemocného v oblasti zdravotních, sociálních, psychologických a spirituálních služeb. „Spolupracujeme s praktickými lékaři, regionálními hospici, ambulancemi specialistů, jako jsou lékaři paliativní medicíny, léčby bolesti, onkologové, neurologové podle aktuálních potřeb a stavu pacienta. Naše služba je poskytována 24 hodin 7 dní v týdnu. Za obrovskou výhodu považuji, že zdravotní služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění a pacient tedy neplatí žádnou přímou platbu ani za zavedení péče, ani za poskytování zdravotních výkonů. Snaha udržet zdravotní péči zdarma je právě součástí našeho charitního poslání,“ doplňuje koordinátorka zdravotnických projektů.

Loučení bolí, ale člověk nesmí ztrácet naději
Smyslem poskytované služby je umožnit pacientovi strávit důstojně a s láskou poslední chvíle se svými blízkými. „Na přání nemocného lze rovněž zajistit duchovní podporu pastoračním pracovníkem dané Charity nebo duchovním,“ sděluje Jitka Richterová a dodává: „Myslíme nejen na odcházející, ale snažíme se poskytnout porozumění a lidskou blízkost i všem doprovázejícím, aby ani oni nezůstali ve své velké bolesti sami a bez naděje.“

Eva Štefková, Charita Olomouc

Charita Olomouc získala kvalitní zázemí pro domácí hospicovou péči 

Nejnovější data o postojích veřejnosti a zdravotníků k umírání a smrti

 Domácí hospicová péče Charity Olomouc Domácí hospicová péče Charity Olomouc

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR