Charitní služby jsou pomocí pro mnohé rodiny na Olomoucku

Charitní pracovníci střediska sv Alžběty pro lidi s tělesným hendicapem

Paní Heleně byla diagnostikována Alzheimerova choroba. Její dcera neváhala a zajistila mamince ubytování nedaleko svého bydliště, aby jí byla stále nablízku. Přestože členové rodiny pracují, snaží se mamince co nejvíce věnovat. Charitní pracovnice docházejí pouze v době, kdy rodina péči nemůže zajistit. Pečovatelská služba střediska sv. Alžběty Charity Olomouc je určena seniorům a dospělým lidem s tělesným znevýhodněním, kteří si vzhledem ke svému věku, nemoci či postižení nemohou zajistit běžné denní činnosti v péči o sebe a svoji domácnost. Jejím cílem je odlehčit rodině při náročné péči o blízkou osobu přímo v domácím prostředí...  

Zůstat se svými blízkými
Pan Jiří žije v rozlehlém vícegeneračním domě s třemi bytovými jednotkami a velkou zahradou. Společně s manželkou obývají jeden byt, v dalším bydlí syn a dcera s rodinami. Díky tomu se celá široká rodina denně setkává a navzájem si vypomáhá. Pan Jiří je již řadu let v důsledku svého zdravotního stavu odkázán na nepřetržitou péči svých blízkých. Téměř nekomunikuje a potřebuje pomoc ve všech oblastech sebeobsluhy (osobní hygiena, oblékání, strava, chůze). Přestože se o tatínka pečlivě stará celá rodina, nedokáže zajistit nepřetržitou péči pouze vlastními silami. Manželka pana Jiřího je již v pokročilém věku, syn a dcera pracují. Z toho důvodu se rodina obrátila na pečovatelskou službu Charity Olomouc s prosbou o pomoc.

Pečovatelka dochází do rodiny dvakrát denně od pondělí do pátku. Ráno přichází, aby panu Jiřímu pomohla s hygienou. Pán je vysoký, těžce se pohybuje, celá hygiena a převlékání probíhá vleže na lůžku. Pečovatelka pomůže panu Jiřímu s přesunem do křesla, poté odchází a v péči pokračuje rodina. S tatínkem pravidelně procvičuje chůzi s pomocí chodítka, aby zůstala hybnost zachována co nejdéle. Charitní pracovnice přichází opět v poledne. Po obědě za pomoci blízkých doprovodí pana Jiřího zpět do lůžka, kde provede výměnu všech zdravotnických pomůcek. Odpoledne se o tatínka stará rodina, včetně večerní hygieny a přípravy večeře.

Díky starostlivé a láskyplné péči svých nejbližších a za asistence pečovatelské služby zůstává pan Jiří v domácím prostředí. Ze svého křesla u velkého okna do dvora pozoruje hrající si vnoučata a usmívá se…

Přinášet sebe sama druhým
Paní Marie byla vždy dobrá máma. Svoje děti milovala nadevše a rozdávala se jim celým svým srdcem. Její laskavou péči jí nyní s plným nasazením obětavě splácí její dcera. Paní Marie trpí Alzheimerovou chorobou a je plně odkázána na pomoc jiné osoby. Ačkoliv by se mohlo zdát, že již nikoho nevnímá a svět se jí zúžil pouze na polohovací postel, v níž tráví všechen svůj čas, není tomu tak. Kdykoliv spatří svoji dceru, rozzáří se jí oči a začne se usmívat. 

Máma a její dcera s rodinou žijí společně v jednom bytě. Pro babičku, jak ji láskyplně nazývá její dcera, je vyhrazena jedna místnost, kde se odehrává veškerá péče. Brzy ráno je třeba podat snídani a léky, poté přicházejí pracovníci charitní pečovatelské služby, aby ulehčili rodině s péčí. Je čas ranní hygieny. Vše se odehrává v klidném tempu na lůžku. Pracovníci si s paní povídají, i když jim nemůže odpovídat... Respektují intimitu, i když by leckdo řekl, že už to vlastně „není třeba“...  Pomáhají rodině zvládnout nelehkou péči, aby mohla jejich maminka a babička zůstat doma.

Služba je poskytovaná občanům jak v Olomouci, tak na území olomouckého děkanátu. Pro potřeby uživatelů jsou pracovníci k dispozici v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin. Mimo tuto dobu jsou jednotlivé pečovatelské návštěvy poskytovány po vzájemné dohodě, nejpozději však do 20:00 hodin. O víkendu a ve státní svátky po vzájemné dohodě.

Pečovatelky a sociální pracovnice střediska sv. Alžběty

Připravila Eva Štefková, Charita Olomouc

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR