Sbírka na pomoc uprchlíkům v Řecku

Sbírka na pomoc uprchlíkům v Řecku

Diecézní charita Brno, s pověřením Charity ČR, pokračuje se sbírkou na pomoc uprchlíkům v Řecku. Pokud se chcete zapojit, můžete darované věci nosit na sběrné místo Charity Olomouc.

 

 

Povodně, zemětřesení… Pomoc při mimořádných událostech

Povodně, zemětřesení… Pomoc při mimořádných událostech

Charita své poslání uskutečňuje nejen prostřednictvím bohaté sítě sociálních a zdravotnických služeb, ale rovněž prostřednictvím materiální, humanitární a rozvojové činnosti u nás i v zahraničí. Je připravena pomoci v případě živelných pohrom, katastrof, havárií i válečných konfliktů, při nichž lidé často bojují o holé životy. OSN uvádí, že v posledních dvaceti letech připravily přírodní katastrofy o život na 600 000 lidí. O poskytování pomoci při mimořádných událostech s vedoucím humanitárního oddělení ACHO Martinem Zamazalem...

Dárci poznají osobně sestru Renee. Míří z Haiti do Olomouce

Renee Quadros na Haiti. Brzy přijede do Olomouce

Renee Quadros řídí centrum v Gonaives, pod které spadá rehabilitační a nutriční středisko či škola, do které dochází přes 650 haitských školáků. Kolem stovky z nich podporují čeští dárci prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc. V sobotu 7. května se s misionářkou Renee setkají osobně. Její návštěva Olomouce potrvá od 5. do 8. května.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou

Každoročně putuje výtěžek Tříkrálové sbírky tradičně k těm, jimž je výlučně určen: na pomoc lidem v nouzi. Díky dárcům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky, podává Charita již šestnáctým rokem pomocnou ruku nejpotřebnějším…  

Výstava „Jsme ze stejné planety“ zdobí přístup k  Jedličkovu ústavu

Výstava „Jsme ze stejné planety“ zdobí přístup k  Jedličkovu ústavu

Putovní výstava fotografií osob z celého světa, kteří našli svůj nový domov v České republice, načas zakotvila v areálu pražského Jedličkova ústavu. Téměř tři desítky snímků s příběhy o tom, jaké to je přestěhovat se z původní domoviny „k nám“ jsou přístupné veřejnosti u vchodu do Jedličkova ústavu nedaleko pražského Vyšehradu. Vernisáži předcházela beseda se studenty.

V pátek 8. dubna proběhla oslava Mezinárodního dne Romů

V pátek 8. dubna proběhla oslava Mezinárodního dne Romů

V pátek 8. dubna proběhla v Letním kině Hoblina v Olomouci oslava Mezinárodního dne Romů. Celou akci pořádalo Společenství Romů na Moravě. Program začínal v 14:00 průvodem a součástí byla nejrůznější vystoupení tanečních i hudebních skupin. Do akce se zapojila také Charita Olomouc.

 

Charita Olomouc poděkovala Tříkrálovým koledníkům na Dni pro malé i velké krále

Charita Olomouc poděkovala Tříkrálovým koledníkům na Dni pro malé i velké krále

V sobotu 2. dubna proběhla akce Charity Olomouc Den pro malé i velké krále, na které koordinátorky tříkrálové sbírky poděkovaly Tříkrálovým koledníkům za jejich nasazení při sbírce. Akce byla zahájena mší svatou, pokračovala programem v kině Metropol a zájemci se pak mohli přesunout do galerie „U Tří králů.“ Celkem na Den pro malé i velké krále přišlo 369 účastníků.

 

Dluhová poradna Charity Olomouc opět uspořádala setkání dluhových poradců

Dluhová poradna Charity Olomouc opět uspořádala setkání dluhových poradců

Ve čtvrtek 10. března 2016 uspořádala Dluhová poradna Charity Olomouc další setkání dluhových poradců – tentokrát pod názvem „Nabídka bezplatného dluhového poradenství v Olomouci“. Smyslem této akce bylo představit sociálním pracovníkům z různých olomouckých neziskových organizací jednotlivé poradny, které poskytují zdarma dluhové poradenství předluženým lidem. 

Přijďte se podívat na Velikonoční jarmark a podpořte středisko sv. Vincence

Přijďte se podívat na Velikonoční jarmark a podpořte středisko sv. Vincence

Ve středu 16. března 2016 bude zahájen velikonoční prodej výrobků z dílen Domu sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním a také zboží Fair trade z Bezbariérové tréninkové kavárny. Prodej bude pokračovat až do pátku 18. března, vždy v době od 8 do 14 hodin.

Zavítejte do naší Prodejny u Samaritána

Zavítejte do naší Prodejny u Samaritána

Zveme Vás do naší Prodejny u Samaritána, která je dobročinným bazarem provozovaným Charitou Olomouc. Prodejna sídlí na Wurmově 11 a otevírací doba je od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 17:00. Darované zboží a výtěžek z prodeje nám umožňuje podporovat jednotlivce i rodiny v nouzi a to především prostřednictvím dobročinného šatníku a přímé materiální pomoci. 

Podpořte nás

TKS 2017

Náš výtěžek
1 437 034 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR